Christos J Iakovou MD

Pulmonologist

Practice Name

Christos J Iakovou
5806 Francis Lewis Blvd
Oakland Gdns, NY, 11364

Want to book online with this doctor?

Invite Christos J Iakovou, to join Zocdoc.

Details for Christos J Iakovou, MD

* Data Provided by ABMS